איכות נתונים

נתונים בבסיסי נתונים משמשים לתפעול שוטף של הארגון וכבסיס לקבלת החלטות. נתונים באיכות ירודה יביאו לשיבושים בתפעול השוטף ולהחלטות שגויות. לכן, איכות הנתונים מהווה בסיס מרכזי לתהליכי קבלת ההחלטות והאנליטיקה העסקית. איכות הנתונים עלולה להיות נמוכה מסיבות שונות – למשל, טעויות בהזנת הנתונים ע"י המשתמשים והעדר בדיקות וולידציה מתאימות, נתונים ישנים ולא מעודכנים, טעויות בהסבת נתונים, תקלות תוכנה ועוד. יש חשיבות שהשלמות - Data Integrity -ישמרו ויהיו נכונים. שלמות ואמינות הנתונים חשובה גם בשימוש עם נתונים ממקורות חיצוניים, שלארגון אין הרבה שליטה על איכותם.

ספידבייס מבטיחה את איכות הנתונים על ידי כך שהיא מאפשרת למיישם להגדיר את החוקים העסקיים והלוגיים הנדרשים לשמירה על איכות הנתונים

הזנה ידנית

טעינת נתונים

Speedbase logo

חוקים עסקיים המוגדרים ב- Speedbase

חוקים עסקיים המוגדרים בבסיס הנתונים

איקון של בסיס נתונים

בדיקות וולידציה ושלמות נתונים